HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT


Chỉ cần thực hiện 04 bước sau, bạn đã có thể kích hoạt thẻ quà tặng thành công và bắt đầu trải nghiệm.
Xin vui lòng thực hiện đầy đủ các thao tác kích hoạt tại website theo hướng dẫn:

Bước 1: Nhập thông tin để kích hoạt bao gồm: Mã số thẻ và PIN.

Bước 2: Tham khảo Điều kiện & Điều khoản sử dụng, sau đó chọn Đồng ý.
Bước 3: Chọn nút Kích hoạt
Bước 4: Sau khi nhận được thông báo thẻ được kích hoạt thành công, ngay lập tức bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng tại địa điểm được thông báo trên thẻ. Việc sử dụng thẻ đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản & Điều kiện sử dụng của Giftalk.


Lưu ý: Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách thay đổi mã PIN và khuyến khích cập nhật thông tin cá nhân trong tài khoản.
Trong trường hợp thẻ quà tặng bị mất hoặc đánh cắp, Giftalk có thể xác nhận quyền sở hữu thẻ từ thông tin của bạn để hỗ trợ khóa tài khoản thẻ và thay thẻ mới với số dư còn lại.

Đăng nhập